Obična kurika

 

 

 

 

 

Obična kurika (Euonymus europaeus L.), listopadni grm ili omanje drvo, visoko do 8 m.Kora starijih grana je smeđesiva, ispucana, mlađe grančice su zelene, četvero bridaste.U našim krajevima kurika je dosta česta.Otrovna je cijela biljka, ali najveća koncentracija otrova je u sjemenu biljke.Sadrži gorke tvari glikozide koji uneseni u organizam izazivaju povraćanje, grčeve u trbuhu,oštećenja jetre i bubrega.Zaštićena je Pravilnikom o zaštiti divljih svojti u prirodnom staništu 2006 godine

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Barbara Žitković

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike