Sremza

 

 

 

 

 

Sremza (Prunus padus L.) ,je grm ili drvo koje naraste do 15 m visoko.Deblo može imati do 40 cm promjera.Ima uspravljene grane i tanke ogranke.Svježa kora je neugodnog mirisa.Isprva je sivosmeđa, a kasnije tamna i ljuskavo ispucana.Listovi su jajasti od 5-10 cm dugi.Plodovi su sjajni, crni,kuglasti obješeni u grozdu.Mesnati su s jednom košticom, dozrijevaju krajem kolovoza.Vrlo brzo ih pojedu ptice.Sremza je u prirodi dosta rijetko drvo.Plodovi sremze danas se rijetko ili gotovo uopće ne koriste za prehranu.Ponegdje ih upotrebljavaju za pripremu likera.Plodovi i kora koriste se kao lijek u narodnoj medicini.

fotografije:Zoran Ožetski // tekst:Ljubiša Grlić

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike