Beskorjenska sitna leća

Beskorjenska sitna leća (Wolffia arrhiza L.), je sitna, višegodišnja plutajuća biljka bez korijena, stabla i listova.Najsitnija cvjetnica u Hrvatskoj.Zeleno tjelešce slično lećastim listićima predstavlja stabljiku - često mnogo njih spojenih zajedno tvore plutajuću prevlaku na površini vode.Razmnožava se vegetativno (diobom) i spolno.Cvijet se razvije vrlo rijetko, a i teško se zamjećuje.Na jednodomnim biljkama su jednospolni cvjetovi ; muški cvijet se sastoji od jednog prašnika, a ženski od jednog tučka u obliku boce.Tučak ima jednogradnu plodnicu s jednim sjemenim zametkom.Minijaturni plod sadrži jednu sjemenku.Ova najsitnija cvjetnjača do 1,5 mm veličine, živi u stajaćim i slabo tekućim, toplim, plitkim vodama bogatim dušikom.Zbog melioracijskih zahvata i zagađenja broj jedinki se smanjuje pa je strogo zaštićena Pravilnikom o zaštiti divljih svojti u prirodnom staništu 2006.

Kategorija ugroženosti:Osjetljiva VU

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Zaštićene biljke,Barbara Žitković

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike