Lokvanj

 

 

 

 

 

Lokvanj (Nuphar luteum), trajna je biljka koja razvija korijenje u mulju na dnu voda stajačica.lijepi, kožasti, srcoliko urezani listovi i žuti 4-5 cm široki cvjetovi plivaju na površini vode.Biljka cvate od lipnja do kolovoza.Lokvanj raste u stajaćim vodama, barama, močvarama, plitkim i toplijim jezerima, u rukavcima rijeka s vrlo sporim tokom.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike