Šaš

 

 

 

 

 

Šaš (Carex) biljni je rod iz porodice šiljeva s velikim brojem vrsta. Rastu u velikom broju različitih tipova vegetacije, no pretežno na vlažnim staništima.
u Hrvatskoj je zastupljen s više vrsta, između ostalih i:
* rastavljeni šaš (Carex remota)
* uskolisni šaš (Carex strigosa) Kategorija ugroženosti:Nedovoljno poznata vrsta DD
* žuti šaš (Carex vesicaria) Kategorija ugroženosti:Ranjiva VU
* busenasti šaš (Carex elata)
* dugoklasi šaš (Carex elongata) Kategorija ugroženosti: Nedovoljno poznata vrsta DD

Fotografije:ime autora nalazi se na fotografiji // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike