Divlja perunika

 

 

 

 

 

Divlja perunika (Iris pseudacorus), odnosno iris, biljka je iz porodice jednosupnica koja pripada porodici (Iridaceae), zajedno s rodovima gladiola (Gladiolus) i šafrana (Crocus). Vrijeme cvatnje je od svibnja do srpnja.

Fotografije:ime autora nalazi se na fotografiji // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike