Kockavica (Fritillaria meleagris L.), je biljni rod iz porodice ljiljana, jednosupnica koja nastanjuje izvantropska područja sjeverne polutke Zemlje.Imaju lisnatu nadzemnu stabljiku i podzemnu lukovicu. Veliki, zvonasti i poniknuti cvjetovi stoje pojedinačno ili u cvatovima. Često je tamno ocvijeće iscrtano »kockasto« poput šahovske ploče. Listovi uski i izduženi. Plod je tobolac.U svijetu je poznato oko 100 vrsta a u Hrvatskoj samoniklo rastu tri vrste. Na vlažnim nizinskim livadama raste ugrožena vrsta obična kockavica (Fritillaria meleagris), koja je zakonom zaštićena. Gorska kockavica (Fritillaria orientalis, Fritillaria. tenella, Fritillaria montana) i vitka kockavica (Fritillaria gracilis) rastu na gorskim travnjacima.

Kockavica

Ugroženo bilje::Kockavica - isječak iz video razglednice ČUDESNA ŠUMA ŽUTICA

Stručni opis biljke:

Kockavica je 12 do 30 cm visoka zeljasta trajnica koja se razvija iz okrugle lukovice. Gola stabljika nosi 4 do 6 izmjeničnih, linealnih, zelenih do modrikastozelenih listova. Listovi su dugački 6 do13 cm, a široki 0,5 do 1,2 cm i na vrhu šiljasti. Na vrhu stabljike razvija se najčešće jedan, vrlo rijetko dva ili više visećih cvjetova, široko zvonolikog oblika. Ocvijeće se sastoji od 6 listova, 3 - 4,5 cm dugačkih, poredanih u dva ciklusa po tri lista (tri unutarnja i tri vanjska lista). Tri vanjska lista ocvijeća su nešto uža i šiljastija od triju unutarnjih. Listovi ocvijeća obojeni su purpurnosmeđe sa svijetlijim, purpurnim, ružičastim ili bijelim mrljama, tvoreći uzorak šahovnice. Ponekad se pojavljuju i jedinke s potpuno bijelo obojenim cvjetovima. Zeleno obojeni, linearni, 7 -10 mm dugi nektariji nalaze se pri bazi ocvijeća, s njegove unutarnje strane. Prašnika je šest. Plodnica tučka građena je od tri plodna lista, produžuje se u bradavičavi vrat dug 13-16 mm, a završava njuškom rascjepanom na tri dijela. Plod je tobolac koji se na tri strane otvara uzdužno i otpušta brojne sjemenke. Biljka je otrovna.

Stanište:
Nastanjuje vlažne livade, riječne doline te svijetle, otvorene i vlažne šikare i šume.

Pojavljivanje u Hrvatskoj :
Pojavljuje se na prostorima srednje, sjeveroistočne i istočne Hrvatske, a pozna¬to je i nekoliko izoliranih nalazišta s Velebita.

Ugroženost i uzroci ugroženosti
Ugrožena je prvenstveno djelovanjem čovjeka: uništavanje staništa zbog ur¬banizacije, melioracija područja, promjena vodnoga režima, sakupljanje zbog ukrasnih cvjetova.

Slične svojte i kako spriječiti zamjenu :
Iako u flori Hrvatske dolazi nekoliko svojta iz ovoga roda, obična kockavica je biljka karakterističnog izgleda koja raste na specifičnom staništu te je zamjena s nekom drugom svojtom malo vjerojatna.

Znate li

Biljka kockavica (Fritillaria meleagris) može doživjeti starost od 30, a vjerojatno i više godina.

Kategorija ugroženosti:Osjetljiva VU

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:www.pp-lonjskopolje.hr,www.mojcvijet.hr,wikipedia,dzzp (V.Posavec Vukelić ).

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike