Fauna, skupni je naziv za sav životinjski svijet neke određene životne sredine, područja; nekog kontinenta, zemlje; kraja, lokaliteta; nekog perioda u prošlosti Zemlje (geološka fauna itd.). Tako se govori o morskoj fauni, slatkovodnoj, kopnenoj, o fauni livada, šuma, močvara, špilja itd.

Pauk

Obilježje životinja
Životinje se od ostalih bića mogu najlakše razlikovati po svojim osnovnim biološkim obilježjima: tijelo im je građeno od brojnih stanica, imaju živce i mišiće koji im omogućuju da odgovaraju na podražaje vanjskoga svijeta. Najvažnije je od svih obilježja da energiju koja im je potrebna dobivaju hranjenjem. Životinje su vrlo složene građe i izrazito osjetljive na podražaje u usporedbi s ostalim oblicima života. Čak i najjednostavnija životinja brzo reagira na promjene okoliša bježeći od potencijalne opasnosti ili krećući se prema hrani. Životinje s dobro razvijenim živčanim sustavom mogu učiti iz iskustva - tj. imaju sposobnost koja je svojstvena samo životinjskom svijetu.

Životinjsko carstvo
Životinjsko carstvo najveće je od pet carstava živog svijeta.Iako su se razvile nakon ostalih živih bića, životinje su danas dominantan oblik života na zemlji.Među čimbenicima koji su omogućili takvu uspješnost jest sposobnost prilagodbe ponašanja i kretanja.
Uz gotovo 2 milijuna do danas opisanih vrsta te mnogo drugih koje čekaju da budu otkrivene, životinje su najraznolikija bića na Zemlji.Prije više od milijardu godina one su se prilagodile na promjenjiv svijet koji ih okružuje, razvijajući različite oblike života u borbi za preživljavanje.

Veličina životinja
Najveća vrsta koja živi na svijetu - PLAVETNI KIT -duga je oko 25 metara i teška 120 tona. Na drugoj su strani mikroskopski organizmi - kolnjaci i dugoživci (samo 0,05 mm) - i submikroskopski dvokrilci i kornjaši (oko 0,2 mm). Te su životinje tako nježne daje njihova težina neznatna. Usprkos tome, imaju sve dijelove tijela potrebne za život.

Različita veličina tijela omogućuje životinjama da žive na različite načine. Kitovi imaju samo nekoliko prirodnih grabežljivaca; slično je i sa slonovima, najvećim kopnenim životinjama. Njihova su masivna tijela energetski zahtjevna jer prerađuju organsku hranu.

Gorivo za život
Životinje dobivaju energiju iz organske tvari ili hrane. One prilikom probave razgrađuju hranu i apsorbiraju tvari koje su se oslobodile. Te se tvari prenose u životinjske stanice, gdje se spajaju s kisikom i oslobađaju energiju. Taj proces - koji se zove stanično disanje - visoko je kontroliran oblik gorenja u kojem hrana djeluje kao gorivo. Životinje su većinom herbivori, tj. hrane se biljkama, ili su karnivori te jedu druge životinje. Karnivori su grabežljiva koji love i ubijaju plijen, dok se paraziti hrane u ili na živom tijelu druge životinje. Postoje i omnivori, koji jedu hranu biljnoga i životinjskoga podrijetla, te saprofiti, koji se hrane uginulim organskim tvarima: raspadnutim lišćem, lešinama, krznom i kostima. Sve životinje, bez obzira na način života, služe za hranu drugim životinjama. Sve su povezane hranidbenim lancima kojima prolazi hrana -i njezina energija - od jedne vrste do druge. Pojedinačni hranidbeni lanac rijetko čini više od pet ili šest karika. To je zbog toga što se više od 90 % energije iz životinje ne prenosi, nego se iskorištava za vlastitu aktivnost.

Fauna Lonjskog polja
Faunistički prostor Lonjskog polja je vrlo zanimljiv, budući da su močvarna, ali i druga staništa (šume, livade, košanice...) poznata kao staništa velikog broja kukaca (Insecta).Kako su kukci najveća skupina kopnenih beskralješnjaka, i to brojem vrsta i brojem jedinki,očigledna je njihova ključna uloga u ekosustavu. S obzirom na broj vrsta i teškoće u determinaciji svih vrsta koje dolaze na nekom području, u Europi se danas koriste neke skupine kao što su vretenca (Odonata), leptiri (Lepidoptera) i trčci (Carabidae) kao monitoring objekti za utvrđivanje vrijednosti područja predloženog za zaštitu ili zaštićenog.

Znate li

Najveća životinja na svijetu

Plavetni kit je najveća životinja koja je ikada živjela na Zemlji. Najveći primjerak o kojem postoje zapisi je bio dug 33,58 metara. Većina dupina i kitova su male životinje, no postoje i divovske vrste. Kopnene životinje veličine plavetnog kita nikako ne bi mogle preživjeti jer bi njihova težina bila prevelika da bi to tijelo moglo izdržati.
U slučaju da se plavetni kit nasuka, on ne može disati, jer prevelika težina njegova tijela onemogućava širenje njegovih pluća. U moru, masu kita podržava voda koja ga okružuje. Najveći kit zuban je ulješura nazvana tako zbog velike količine ambre, vrijednog ulje koje se nalazi u njegovoj bačvastoj glavi.
Ulješura može narasti do 20 metara duljine i doseći masu 50 tona. No čak je i ta velika životinja patuljak u uspordbi s plavetnim kitom. Ženka te vrste naraste do 30 metara duljine i može težiti 130 tona.

Tekst:Park prirode Lonjsko polje -živući krajobraz i poplavni ekosustav Srednje Posavine, cudaprirode.com

Svijet kukaca

Kukci lonjskog polja

članakSvijet kukaca
Kukci (Insecta), su najuspješnije životinje na svijetu.U njihovu razredu ima više vrsta nego u bilo kojem drugom: otkriveno je preko milijun vrsta, ali se smatra da je stvarni broj između 5 i 10 milijuna.Bez kukaca ne bi postojali ni mnogi drugi oblici života.

Izdvojeno

Kosac

članak Kosac - kako mu pomoći ?
Često se njegovo glasanje čuje istodobno s glasanjem prepelica. Obzirom daje kosac nešto veći nazivaju ga i "kraljem od prepelica", a to je i prijevod njegovog njemačkog i talijanskog imena.

dot VODOZEMCI SVIJETAŽaba ubojica
Nema ni zube, ni ošrte kanđe, ali ne preza od ničeg kako bi zadovoljila svoj čudovišni apetit...

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike