Orao kliktaš

 

 

 

 

 

Orao kliktaš (Aquila pomarina), dostiže dužinu od 55 do 66 cm, raspon krila je od 135 do 155 cm, a tjelesna masa mu je oko 1,5 kilogram. Ženke su uvijek nešto krupnije od mužjaka.

Razmnožavanje: Ženka polaže najčešće dva jaja, maksimalno do tri. Jaja orla kliktaša su bijele boje sa crvenkastosmeđim pjegama. Slabiji mladunac rijetko preživi, tako da ženka godišnje othrani samo jednog ptića. Ženka za polaganje svojih jaja godinama koristi isto gnijezdo . Gnijezdo je promjera više od 140 centimetara, smješteno na drvetu neposredno ispod vrha.
Ishrana: Orao kliktaš se hrani sitnim pticama, malim sisavcima i gmazovima.

Stanište: Ptica je selica. Živi u šumama, blizu vlažnih livada i plavnih područja, ali može ga se pronaći i u višim predjelima.Gnijezdi se u krošnjama poplavnih šuma hrasta i jasena.

Kategorija ugroženosti: Ugrožena vrsta EN
Razlozi ugroženosti:onečišćenje vode, poljodjeljstvo, nestajanje močvarnih područja, lov i kirvolov.

Fotografije: Dr. Szabó József

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike