Vodomar i srodnici

Ptice::Vodomar

Vodomar (alcedo atthis),  je jedini predstavnik porodice koja se sreće u većem dijelu Europe.To je malena, brza i aktivna ptica sa sjajnim i prepoznatljivim ruhom.Veličina i obojenost razlikuju se duž areala koji se proteže od zapadne Europe i sjeverne Afrike do istoka i jugoistoka azije, a utvrđeno je 7 podvrsta.Iako dopunjuje prehranu račićima, vodozemcima i kukcima, vodomar se u prvom redu hrani malim ribama, koje lovi zaranjanjem iz obrušavanja.Svaki gnjezdeći par zauzima teritorij do 1 km dužine riječne obale.Povezanost para održavase tijekom sezone gnježđenja i oba spola leže na jajima, zatim vode brigu o mladuncima i do 4 tjedna, sve dok ovi nisu spremni napustiti gnijezdo.Dobro je znati: Vodomar je ugrožena močvarica u Europi, a u Hrvatskoj gnijezdi 1,5% ukupne europske populacije.

Kategorija ugroženosti: Gotovo ugrožena vrsta NT

Pčelarica (Merops apiaster), je jedna ptica iz ove porodice koja se najviše zadržava u zraku.Srednje je velika, dugih krilai oštro zašiljena kljuna.Danu sijedi na granama.Plijen su joj kukci s žalcem, koje onesposobljuje snažnim trljanjem stražnjeg dijela kukca o granu i stiskanjem kljuna da kukac izbaci otrov i žalac.Gnijezdi se kolonijalno u rupama.

Kategorija ugroženosti: Najmanje zabrinjavajuća LC

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike