Žličarka


 

 

 

 

 

Žličarka (Platalea leucordia), spada u grupu koja uključuje čaplje, čapljice, bukavce, rode i ibise.Kao i sve ptice iz skupine žličarke imaju veliko zbijeno tijelo s dugim vratom i snažnim i pomalo bizarnim kljunom u obliku žlice.Dugim nogama gacaju po pličacima gdje se hrane ribom, vodozemcima, puževima i rakovima.Gnijezde se u kolonijama.Nastanjuju slatkovodna staništa diljem svijeta i to uglavnom u toplijim područjima.U Hrvatskoj se gnijezde u Krapjem Đolu kraj rijeke Save i na nekim ribnjacima u Slavoniji.S ukupnom populacijom manjom od 200 parova, žličarka je jedna od najugroženijih vrsta ptica močvarica na području Republike Hrvatske i zato je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.

Kategorija ugroženosti: Ugrožena vrsta EN
Razlozi ugroženosti:nestajanje močvarnih područja, propadanje šaraniskih ribnjaka, lov i kirvolov.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike