Gatalinka (Hyla arborea), Europa je dom samo dviju vrsta gatalinki - ova vrsta široko je rasprostranjena.Obično je sjajno zelene boje,iako ponekad može biti žuta, ili smeđa, i ima upadljivu tamnu uzdužnu prugu po glavi i tijelu.Živi u gusto obraslom pojasu uz vodu, a zimi hibernira.U vrijeme parenja mužijaci proizvode snažan zvuk poput gakanja i vrlo brzo mogu stvoriti bučan zbor.

Gatalinka

 

Opis vrste: Malena bezrepa životinja dugačkih nogu. Tijelo dosiže dužinu od najviše 5 cm, a stražnje noge su duže od prednjih. Prsti završavaju pločastim proširenjima. Obojena je najčešće jarko zeleno sa crnom prugom na boku, a boja se prilagođava podlozi. Koža je na leđima glatka, na trbuhu zrnata. Srebrnastozlatne oči imaju vodoravnu zjenicu. Mužjaci imaju vokalnu vrećicu ispod grla. Zov je glaan i ritmičan „krak, krak, krak“, otprilike 3-6 po sekundi, često zovu u zboru, te se čuju iz velike daljine. Ponekad se glasaju izvan sezone parenja, a tada zovu sa vegetacije i danju. Ličinke su mali zlatnomaslinasti punoglavci svijetla trbuha i visoke peraje ušiljena vrha.
Blijedosiva jaja su u malim okruglastim nakupinama veličine oraha, najčešće položena u vodenu vegetaciju.

Stanište: Vrsta drveća i grmlja koja nastanjuje svjetle šume, grmlje, parkove i voćnjake, a ponekad i otvorenija staništa. Razmnožavaju se u stajaćicama različitih veličina. Najaktivniji su u sumrak i noću, a ponekad i danju, osobito za topla i vlažna vremena. Dane obično provode sjedeći na lišću ili stabljikama dveća, grmlja i druge vegetacije, dok se noću spuštaju na tlo.

Životni ciklus:
Razdoblje parenja je u kasno proljeće, a može se produžiti i na ljeto. Mužjaci ženke privlače glasanjem, te ih hvataju oko bokova prednjim nogama. Ženka polaže jaja, a mužjak ih pritom oplođuje. Sveukupno ona položi do 200-2000 jaja, u nakupinama od 3-100. Iz njih izlaze punoglavci koji narastu do 4 cm dužine s repom. Spolnu zrelost dostižu za 1-2 godine. Dožive do godina u prirodi, a u zatočeništvu mogu i do 20.

Prehrana i predatori:
Ličinke su biljojedne, te se hrane algama i vodenim biljem, ali uzimaju i mikroskopske životinje. Mladi i odrasli hrane se na tlu, a zahvaljujući dugim nogama mogu visoko skočiti i tako loviti brzoleteče kukce, koji čine najveći dio njhove prehrane.
Ličinke su hrana ličinkama vodenih kukaca, vodenim kukcima, vodenjacima, gmazovima, pticama i malim sisavcima. Odrasli su dio prehrane mnogih vrsta gmazova, ptica i sisavaca.

Znate li

Gatalinka (Hyla arborea) je vrsta žabe koja je vrlo vješt penjač i uglavnom obitava na drveću.

Kategorija ugroženosti:Gotovo ugrožena vrsta NT

Hrvatski propisi zaštite vrste:Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06) - strogo zaštićena svojta

autor članka: Tea Šilić, dipl. ing. biologije // fotografije:ime autora je na fotografijii // izvorni tekst preuzet sa: www.hyla.hr

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike