Jestiva zelena žaba

 

 

 

 

 

Jestiva zelena žaba (Rana esculenta), je Srednje velika bezrepa životinja čvrste građe, duljine do 12 cm, ali najčešće manja. Jestiva zelena žaba ustvari je hibrid između male zelene žabe (Pelophylax lessonae) i velike zelene žabe (Pelophylax ridibundus), te je izgledom između roditeljskih vrsta, ali može biti više nalik na malu zelenu žabu. Ova tri taksona teško se morfološki razlikuju. Stražnje noge su joj snažne i duže od prednjih, srednje duge u odnosu na tijelo. Oči imaju vodoravnu zjenicu. Glatka koža je sivozelena, maslinasta do zelena, prekrivena tamnim mrljama. Često je prisutna žuta pruga po sredini leđa. Trbuh je svijetao i najčešće posut sivim mrljicama. Mužjaci imaju parne vokalne vrećice sive boje, koje se nalaze iza kutova usta. Zovu u velikim zborovima iz vode, danju, režećim „reh ... reh ... reh“ koje je lako razlikovati od glasanja druga dva taksona zelenih žaba.
Ličinke su srednje veliki do veliki maslinasti punoglavci bijelog trbuha. Vrh repa je ušiljen.
Odozgo smeđa, odozdo žućkasta jaja su u kuglastim želatinoznim nakupinama od nekoliko stotina, položenim na vodeno bilje blizu površine vode.

Stanište i aktivnost
Vodena vrsta koja nastanjuje uglavnom plitka stajaća i sporo tekuća vodena tijela kao što su jezerca, močvare, mrtvaje, kanali, jarci, spore rijeke i potoci. Izbjegava guste šume, velika jezera i brze tekućice. Odabire staništa gusto obrasla vodenom vegetacijom. Aktivni su danju, ali mogu biti aktivni i noću kada često izlaze na tlo u potrazi za hranom. Vole sunce i često se mogu vidjeti kako se sunčaju na vodenom bilju ili uz obalu.

Životni ciklus
Razdoblje parenja je u kasno proljeće. Mužjaci ženke privlače glasanjem, te ih hvataju oko prsa prednjim nogama. Ženka polaže jaja, a mužjak ih pritom oplođuje. Ona položi 3000-10000 jaja u nakupinama koje sadrže po nekoliko stotina jaja. Iz njih izlaze punoglavci koji narastu do 8 cm dužine s repom. Mogu doživjeti 14 godina u prirodi.

Prehrana i predatori
Ličinke su biljojedne, te se hrane algama i vodenim biljem. Odrasli se hrane uglavnom beskralješnjacima (najčešće kukcima) Mogu pojesti i manje vodene kralješnjake.
Ličinke su hrana ličinkama vodenih kukaca, vodenim kukcima, vodenjacima, gmazovima, pticama i malim sisavcima. Odrasli su dio prehrane mnogih vrsta gmazova, ptica i sisavaca.

Povezani članak:velika zelena žaba - proždrljiva žaba

Kategorija ugroženosti:Najmanje zabrinjavajuća LC

Hrvatski propisi zaštite vrste:Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06) – zaštićen takson

autor članka: Tea Šilić, dipl. ing. biologije // fotografije:ime autora je na fotografijii // izvorni tekst preuzet sa: www.hyla.hr

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike