Rijeka Lonja.

Lonja je rijeka u Hrvatskoj, lijeva pritoka Save.

Izvire između planina Ivanščice i Kalnika. Duga je 132,5 km, a površina slijeva iznosi 5.944 km2. Protiče brežuljkastim predjelom, a zatim Lonjskim poljem gde je dio njenog toka paralelan sa Savom.
U donjem toku se dijeli na dva rukava od kojih se desni Stara Lonja ulijeva u Savu kod sela Lonja, a lijevi pod imenom Trebež 5,5 km nizvodno. Glavne pritoke su Česma odnosno Čazma, Ilova, Pakra i Zelina.

Fotografije:Zoran Ožetski // tekst:Wikipedia

Za registrirane korisnike