Izdvojena galerija - šuma Žutica

Šuma Žutica

Šuma Žutica nalazi se na samoj granici Lonjskog polja.Zaštitni znak njezinih pašnjaka su konji na slobodnoj ispaši, te dabar.Okružena je tokom rijeke Česme ,stare Lonje i umjetnog kanala Lonja-Strug.Umjetni kanal Lonja Strug s jedne strane spojen je sa rijekom Savom preko brane (ustave) u selu Prevlaka,a sa druge strane spaja se sa rijekom Česmom.Nekoliko kilometara nizvodno rijeka Česma sistemom umjetnih kanala ulijeva se u rijeku Lonju u blizini mjesta Stružec.

Kao i Lonjsko polje,šuma Žutica  doživljava sličnu sudbinu, odnosno svaku zimu i proljeće biva poplavljena.

Web:www.sumazutica.com

Za registrirane korisnike