Tradicijska arhitektura

 

 

 

 

 

U graditeljskom smislu sela Lonjskog polja su tradicijske cjeline s izvanredno očuvanom tradicijskom stambenom arhitekturom. Čine ju različite vrste zgrada karakteristične za seoska domaćinstva. Izgrađene su od drveta - hrastovine, tradicionalnog građevinskog materijala Posavine.Kuće su osnovne i dominantne građevine na okućnici i daju vrlo slikovit izgled naseljima zbog zabatne orijentacije prema cesti i jednoličnog nizanja pročelja.

Najstarije su građene čitave u hrastovini, a novije imaju zidano prizemlje, dok je kat od drveta. Oblikovne značajke su izduženi pravokutni tlocrt, dvostrešno krovište nagiba 45-500, natkrivena vanjska stubišta s trijemom, ukrasni detalji (rezbarene ograde, stupovi, detalji krovišta i glavnih greda).Tehnika gradnje je horizontalno slaganje hrastovih platica s vidljivom strukturom drveta na vanjštini.Broj drvenih kuća u selima je evidentiran i iznosio je 2002. godine 644.

Na okućnicama su sačuvane tradicijske gospodarske zgrade različitih vrsta: štale, sjenici, suše (spremišta, drvarnice), svinjci, koševi za kukuruz.Područje se s aspekta kulturne baštine valorizira kao izrazito vrijedno zbog povijesnih,kulturnih, arhitektonskih, etnoloških i socijalnih posebnosti. Nova izgradnja nije bitno prisutna na području.

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst:pp-Lonjsko polje ,plan razvoja.

Foto savjet

Foto savjet

članak Fotografiranje prirode
Svaki fotograf - ljubitelj prirode zna da fotografiranje prirode otvara veoma široko područje.Fotografija prirode podrazumijeva krajolik sa svim svojim posebnostima,biljnim i životinjskim vrstama koje u njemu obitavaju.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike