Travnjačka staništa

Europski travnjački ekosustavi (pašnjaci i livade) najčešće su nastali sječom šuma u davnoj prošlosti.Iako to nisu prirodni ekosustavi, znatno su obogatili biološku i krajobraznu raznolikost. Močvarni i poplavni travnjaci u dolinama nizinskih rijeka bili su, ovisno o režimu poplavljivanja, iskorištavani kao pašnjaci ili livade na kojima se proizvodilo sijeno.Samo one poljoprivredne površine koje su bile izvan dohvata poplavnih voda služile su kao oranice.

Travnjačka staništa Lonjskog polja uglavnom čine vlažne livade busike, rosulje, i divljeg ječma te pašnjaci. Travnjačka staništa izdašna su hranilišta i odmorišta za razne ptice grabljivice, rode, čaplje žličarke. Zimi u vrijeme poplava travnjačka staništa služe kao zimovališta ptica močvarica. Glavni razlog ugroženosti travnjačkih staništa je prestanak slobodne ispaše stoke što pogoduje razvoju drvenastih vrsta, osobito raznog vrsta grmlja ( čivitnjača ) .

Staništa - vlažne livade :: potpuno poplavljeni pašnjak

Staništa - vlažne livade :: pašnjak za vrijeme poplave

Staništa - vlažne livade :: pašnjaci sredinom ljeta 

Staništa - vlažne livade :: djelomično poplavljena livada

Staništa - vlažne livade :: pašnjak u jesen

Vlažne livade
Vlažne ili poplavne livade jedno su od najdinamičnijih staništa . Površinom pokrivaju oko 30% površine Lonjskog polja.To su travnjačke površine koje su svake godine (proljeće i jesen) od 30 - 100 dana potpuno ili djelomično poplavljene velikom količinom vode iz rijeke Save i njenzinih pritoka. Ljeti kada se voda povuče područja postaju suha. Sam proces dodjecanja i otjecanja vode svakako ima odlučujuću ulogu u raspodjeli biljnih i životinjskih vrsta koji čine životnu zajednicu na ovom prostoru.

Što raste ovdje ?
Pročitajte članak Kockavica Pročitajte članak Svilenica Pročitajte članak Poniknuti stričak Pročitajte članak Vodeni dvornik
Tko živi ovdje ?

 

sisavci

Pročitajte članak Lisica Pročitajte članak Jelen

ptice

Pročitajte članak Kosac Pročitajte članak Velika bijela čaplja Pročitajte članak Bijela roda
Pročitajte članak Obični škanjac

gmazovi

Pročitajte članak Bjelouška Pročitajte članak Livadna gušterica

kukci

Pročitajte članak Obadi
Pročitajte članak Leptiri
Pročitajte članak Božje ovčice
Pročitajte članak Skakavci

dot VODOZEMCI SVIJETAŽaba ubojica
Nema ni zube, ni ošrte kanđe, ali ne preza od ničeg kako bi zadovoljila svoj čudovišni apetit...

Za registrirane korisnike