Lonjsko polje općenito.

Lonjsko polje je dio doline između rijeke Save i Moslavačke gore,djelomično uz rijeku Lonju.Rijeka Lonja je lijeva pritoka Save .Izvire između planine Ivanščice i Kalnika.Duga je 132,5 .To je najveće zaštićeno poplavno područje ne samo u Hrvatskoj već u cijelom Dunavskom slijevu.Park prirode Lonjsko polje obuhvaća površinu od 506,50 km2.Ističe se velikim bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta,a zanimljiva je i arhitektura posavskih drvenih kuća,koje su zbog svoje ljepote, očuvanosti i brojnosti pravi spomenik graditeljske baštine.Lonjsko poljePojedinačni su prostori unutar parka prirode (ornitološki rezervat Krapje Đol) pod još strožim režimom zaštite. Močvarne livade, šume jasena, vrbe i topole tog rezervata značajne su za gniježđenje pataka,dok se u poplavnim hrastovim šumama i livadama Lonjskog polja susreću rijetke europske životinje (orao štekavac i orao zmijar, siva i bijela čaplja, crna roda i dr.). U tom poplavnom području, gdje se visoke vode zadržavaju i do šest mjeseci,jedno je od najvećih mrestilišta šarana u Europi. Brojne su i druge tipične životinje za taj prostor (autohtona svinja, divlje svinje, konj hrvatski posavac,jeleni, srne, vidre, dabrovi, divlje mačke). Promatranje ptica, biciklizam, šetnje, vožnja čamcima, jahanje konja,kupanje te ograničeni lov i ribolov temeljne su rekreacijsko-sportske aktivnosti. Gastronomska ponuda (riblji paprikaš, tzv. krapec na procep, gulaš od divljači i dr.), izleti i fotosafari u Lonjskom polju ostavljaju nezaboravan dojam.

Svijet kukaca

Kukci lonjskog polja

članakSvijet kukaca
Kukci (Insecta), su najuspješnije životinje na svijetu.U njihovu razredu ima više vrsta nego u bilo kojem drugom: otkriveno je preko milijun vrsta, ali se smatra da je stvarni broj između 5 i 10 milijuna.Bez kukaca ne bi postojali ni mnogi drugi oblici života.

Ugrožene biljke

Ugroženo bilje

članak Ugrožene biljke
Na području Lonjskog polja žive biljke kojima prijeti opasnost od izumiranja uslijed nerazumnog čovjekova djelovanja.Jedna od ugroženih i strogo zaštićenih biljaka je obična kockavica.Saznajte više o biljkama suočenim s vrlo visokim rizikom nestajanja.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike